HBO Zorg & Welzijn

Binnen Lunet zorg bieden we voor alle leerjaren een stageplaats aan.

Taken van een stagiair

Het hangt van het leerjaar af welke taken je op de werkvloer uit mag voeren. Ook jouw eigenlijk ontwikkeling heeft hier invloed op. Daarom hier algemeen wat je als stagiair kunt verwachten als je stagekomt lopen bij Lunet zorg:

 • Voorkomende diensten draaien
 • Vertrouwensband opbouwen met de cliënt
 • Cliënten ondersteunen bij of overnemen van dagelijkse activiteiten. (bijvoorbeeld; in en uit bed halen, aan- en uitkleden, eetmomenten, huishoudelijke taken, activiteiten zoeken en aanbieden, ondersteunen bij sociale contacten
 • Deelnemen aan het teamproces (bijvoorbeeld; samenwerken, vergaderingen bijwonen en inbreng hebben, meedenken en doen)
 • Coördinatie en uitvoering bij het schrijven van een persoonlijk plan
 • Coördinerende taken op je nemen
 • Leerproces samen met je werkbegeleider en collega’s vormgeven.

Welke eigenschappen vinden wij belangrijk en kun je bij ons verder ontwikkelen

 • Verantwoordelijkheid dragen (voor de cliënt en je leerproces)
 • Verbetervoorstellen doen
 • Oplossingsgericht denken
 • Sociale vaardigheden
 • Overstijgend kunnen denken en handelen

Stagemogelijkheden

 • Wonen: zorg en welzijn
 • Dagbesteding: welzijn

Bekijk hier alle stageplaatsen

Werktijden

School geeft aan hoeveel uur je stage moet lopen per week en in welke periode. De werktijden binnen wonen zijn onregelmatig. Een vroege dienst start vaak om 07:00 en een late dienst loopt tot ongeveer 22:30 uur. Ook werk je per maand 1 weekend (wanneer wordt in overleg met je stageplek besproken).

Wil je bij ons stage komen lopen? Bekijk hier alle stageplaatsen