Stagiaire, Team Laagstraat In Eindhoven

vacatures lunet zorg
Waar ga je stage lopen? 
Binnen de Laagstraat bieden wij ondersteuning aan een diverse en dynamische doelgroep op ambulante wijze in de wijk. 
De Laagstraat ligt in stadsdeel Gestel, dichtbij het centrum van Eindhoven. Aan deze straat bevindt zich de centrumlocatie en vanuit daar wordt begeleiding geboden aan zo’n 30 cliënten (Leeftijd van cliënten varieert van eind 20 tot midden 70). Zij wonen individueel of in kleine groepjes in de wijk. De cliënten hebben een WLZ indicatie, maar wonen zelfstandig en krijgen op ambulante wijze ondersteuning. Cliënten kunnen op meerdere momenten van de dag gebruik maken van een koffie- of eetmoment op de centrumlocatie op de Laagstraat.  
 
Welke doelgroep kom je daar tegen? 
De cliënten die wonen in de omgeving van de Laagstraat, staan midden in de maatschappij en kunnen veel dingen zelf. Ze hebben een lichte tot matige verstandelijke beperking (LVB problematiek) met bijkomende problematieken, zoals autisme, psychiatrische problematiek, NAH, en verslavingsproblematiek. De ondersteuning vindt plaats bij de cliënt thuis en in het woonbegeleidingscentrum. 
 
Naast een cognitieve beperking zijn de cliënten ook op sociaal-emotioneel gebied kwetsbaar. De kwetsbaarheid vertaalt zich vaak naar bijkomende problemen zoals sociale- en maatschappelijke problemen.  
 
Problematieken die we in de praktijk tegenkomen zijn bijvoorbeeld: moeite met zelfzorg, financiële problemen en moeite met plannen en organiseren van taken en afspraken.  
 
Er zijn ook kindcasussen, dus ook samenwerkingen met afdeling Kind en Jeugd.  
Er wordt géén verzorging volledig overgenomen van cliënten. We ondersteunen hooguit bij verzorgingsmomenten, maar het uitgangspunt is dat de cliënt zelf uitvoering geeft aan de verzorging. 
 
Wat ga je leren? 
 • Individuele gesprekken voeren met de cliënt 
 • Methodisch handelen 
 • Het ondersteunen en observeren in een groep 
 • Contact leggen en onderhouden met familie 
 • Rapporteren en schrijven in een persoonlijk plan 
 • Notuleren in een team overleg 
 • Overleggen in teamverband 
 • Ondersteuning bieden in verzorging 
 • Verschillende begeleidingsstijlen toe te passen 
 • Signalen van cliënten herkennen 
 • Informatie uit het persoonlijk plan omzetten in handelingen 
 • Werken vanuit de ZIEN methodiek 
 • Aansluiten bij cliëntbegeleidersoverleggen 
 • Samen met een cliëntbegeleider meekijken en het onder begeleiding uitvoeren van de cliëntbegeleiderstaken 
 
Wat verwachten wij/ vinden wij belangrijk? 
 • Dat je afspraken na komt 
 • Respect voor de cliënten 
 • Open staan voor feedback 
 • Een open leerhouding 
Wat zijn je werktijden en werkdagen? 
Conform rooster. De werktijden zijn onregelmatig. Van maandag t/m vrijdag zijn er diensten tussen 07.00-23.00u en op zaterdag en zondag zijn er diensten tussen 08.00-23.00u. In deze functie ben je bereid om in avonden en het weekend te werken.  
  
Arbeidsvoorwaarden 
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding.  
Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato. 
 
Met welke opleiding kan ik hier stage lopen? 
Als je in leerjaar 3 of leerjaar 4 zit en deelneemt aan een van de onderstaande studies; 
 
MZ Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 4  
Social Studies SPH 
 
 
Alle stagiairs dienen vóór indiensttreding bij Lunet zorg een “Verklaring Omtrent het Gedrag” voor hun functie bij Lunet zorg aan te vragen en te overhandigen.