Stagiair, Team Duizelwijk 4 in Duizel

vacatures lunet zorg
Waar ga je stagelopen?  
Duizelwijk 4 is een woning op woonpark De Donksbergen in Duizel, gelegen in een rustige groene omgeving. Duizel ligt vlakbij Eindhoven. 
  
Welke doelgroep kom je daar tegen?  
Op Duizelwijk 4 wonen 11 (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Deze bijkomende problematiek bestaat vooral uit psychiatrische stoornissen. Denk hierbij aan; een hechtingsstoornis, persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen, ADHD of aan autisme verwante stoornissen. Daarnaast is er een grote discrepantie tussen het cognitieve en emotionele niveau. Door deze comorbiditeit van problematieken leidt dit vaak tot (ernstig) probleemgedrag. Het uitgangspunt op Duizelwijk 4 is om, waar mogelijk, cliënten zoveel mogelijk in hun zelfstandigheid te laten groeien. De cliënten zijn tussen de 20 en 33 jaar oud. Hierin is het wel belangrijk dat je iedereen zijn eigen gebruiksaanwijzing moet leren kennen om in te kunnen spelen op de gemoedstoestand van de cliënten. En dat is een uitdaging, want hier hebben we geen handboek voor.  
 
Wat ga je leren?  
Je begeleidt en ondersteunt de cliënten in de dagelijkse dingen op basis van de vastgestelde richtlijnen uit het persoonlijk plan. De cliënten mogen hun neus stoten, maar soms moet je ze ook bij de hand nemen. Centraal voor de cliënten staat een individueel persoonlijk plan wat in samenspraak met de cliënt is opgesteld. Je motiveert en stimuleert ze de alledaagse bezigheden. Het uitgangspunt op Duizelwijk 4 is om, waar mogelijk, cliënten zoveel mogelijk in hun zelfstandigheid te laten groeien. Daarnaast proberen een fijn groepsproces en leefklimaat te creëren. Je komt met regelmaat in onvoorziene situaties terecht, waar je op in moet spelen. Het is daarom van belang dat je erg flexibel bent en om mee te kunnen laveren met de cliënt. Beheersmatig werken wij niet, waardoor deze individuele begeleiding soms erg intensief kan zijn. Daarnaast staat de-escalerend werken op de voorgrond. Deze brede doelgroep vraagt dus om verschillende creatieve oplossingen van jezelf als professional. 
  
Je leert dus: 
 • Methodisch handelen 
 • Het ondersteunen en observeren in een groep 
 • Individuele gesprekken voeren met de cliënt 
 • Een onvoorwaardelijke houding te hebben, ondanks het probleemgedrag wat de cliënten soms kunnen laten zien 
 • Goed kunnen inspelen op ik heb het moeilijk, als dat er rot op of iets anders wordt geroepen 
 • Contact leggen en onderhouden met familie 
 • Rapporteren en schrijven in een persoonlijk plan 
 • Notuleren in een teamoverleg 
 • Overleggen in teamverband 
 • Verschillende begeleidingsstijlen toepassen 
 • Signalen van cliënten herkennen 
 • Informatie uit het persoonlijk plan omzetten in handelingen.
  
Wat verwachten wij/vinden wij belangrijk? 
Dat je: 
 • flexibel bent, stressbestendig en communicatief vaardig 
 • Initiatief durft te tonen en van aanpakken weet
 • Afspraken na komt die in samenspraak met jou zijn gemaakt 
 • humor hebt  
 • Respect hebt voor de cliënten 
 • Al enige (stage) ervaring hebt binnen het werkveld
 • Conform het rooster werkt
 • Open staat voor feedback 
 • Een actieve leerhouding laat zien en bewust bezig bent met je eigen leerproces. 
Daarnaast is er genoeg ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën, vanuit jou. Daar staan we altijd voor open. Of je nu als stagiair, een week, een maand of een jaar binnen ons team werkt.  
 
Wat zijn je werktijden en werkdagen?  
Conform het rooster. De werktijden zijn onregelmatig en bevatten alle diensten (zowel dag-avond- en weekenddiensten) 
  
Arbeidsvoorwaarden 
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato. 
 
Met welke opleiding kan ik hier stagelopen?  
Het gaat o.a. om de volgende opleidingen 
  
laatste jaar MZ Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 4  
laatste jaar MZ Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 4  
Verpleegkundige, niveau 4 
 
vanaf het tweede schooljaar Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener, niveau 5 
Pedagogiek, niveau 5 
 

Alle stagiairs dienen vóór indiensttreding bij Lunet zorg een “Verklaring Omtrent het Gedrag” voor hun functie bij Lunet zorg aan te vragen en te overhandigen.