Stagiair, Team Dommelhoefstraat 10 in Eindhoven

vacatures lunet zorg
Waar ga je stagelopen? 
De woning is gelegen in de binnenstad in Eindhoven. Dommelhoefstraat 10 is een sfeerwoning die naast warme zorg, rust en structuur voldoende ruimte biedt aan cliënten om te ontdekken binnen thema’s ‘wie ben ik’. 
 
Welke doelgroep kom je daar tegen? 
Dommelhoefstraat 10 biedt begeleiding aan een dynamische groep van 13 cliënten in de leeftijd van 21 tot 68 jaar. De cliënten hebben een licht tot matige verstandelijke beperking met diversiteit aan problematieken (verstandelijke handicap, psychiatrie en verslaving).  
Cliënten hebben vaak de wens om zelfstandig te zijn maar hebben nabijheid nodig gedurende de hele dag. We bieden probeerruimte en begeleiden cliënten hierin. Begeleiding beweegt hierin mee met de draagkracht van de cliënt. 

Wat ga je leren? 
 • Individuele gesprekken voeren met de cliënt 
 • Methodisch handelen 
 • Het ondersteunen en observeren in een groep 
 • Contact leggen en onderhouden met familie 
 • Rapporteren en schrijven in een persoonlijk plan 
 • Notuleren in een teamoverleg 
 • Overleggen in teamverband 
 • Ondersteuning bieden in verzorging 
 • Verschillende begeleidingsstijlen toe te passen 
 • Signalen van cliënten herkennen 
 • Informatie uit het persoonlijk plan omzetten in handelingen 
 
Wat verwachten wij/ vinden wij belangrijk? 
 • Dat je afspraken na komt 
 • Dat je stevig in je schoenen staat 
 • Respect voor de cliënten 
 • Een professionele houding  
 • Open staan voor feedback 
 • Een actieve leerhouding 
Wat zijn je werktijden en werkdagen? 
Conform rooster. De werktijden zijn onregelmatig en bevatten alle diensten tussen ongeveer 7.00 en 22.45 uur.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato. 
 
Met welke opleiding kan ik hier stage lopen? 
Het gaat o.a. om de volgende opleidingen:  
 
MZ Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 3  
MZ Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 3  
 
MZ Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 4  
MZ Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 4  
 
Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener, niveau 5