Stagiair, Team Gebroeders Hoeksstraat In Eersel

vacatures lunet zorg
Waar ga je stage lopen? 
De Gebroeders Hoeksstraat biedt huisvesting aan 8 bewoners. Hoofdzakelijk worden cliënten op individuele basis begeleid. Er is in mindere mate sprake van verzorging en verpleegtechnisch handelen. 

Daarnaast biedt de locatie dagelijks een mee-eetgelegenheid voor cliënten van de Koperwiek. Koperwiek ligt aan de overkant van de weg en is ook een woonlocatie van Lunetzorg. Samen met een netwerk van vrijwilligers worden er groepsactiviteiten georganiseerd in de vrije tijd. Onze visie is het geven van warme zorg die afgestemd is per cliënt. 
 
Welke doelgroep kom je daar tegen? 
Hier wonen 8 cliënten met een matig verstandelijke beperking in een eigen appartement en daarnaast komen er dagelijks externe cliënten mee eten en koffiedrinken. Van deze 8 cliënten is er 1 cliënt rolstoel afhankelijk. 
 
Bijkomende beperkingen zijn o.a. zintuiglijke beperking, lichamelijke beperking, verslavingsproblematiek en autisme.  
 
Wat ga je leren? 
 • Methodisch handelen 
 • Het ondersteunen en observeren in een groep 
 • Individuele gesprekken voeren met de cliënt 
 • Contact leggen en onderhouden met familie 
 • Rapporteren en schrijven in een persoonlijk plan 
 • Notuleren in een teamoverleg 
 • Overleggen in teamverband 
 • Ondersteuning bieden in verzorging 
 • Verschillende begeleidingsstijlen toe te passen 
 • Signalen van cliënten herkennen 
 • Informatie uit het persoonlijk plan omzetten in handelingen 
Wat verwachten wij/vinden wij belangrijk? 
 • Dat je afspraken na komt 
 • Respect voor de cliënten 
 • Open staat voor feedback 
 • Een open leerhouding 
Wat zijn je werktijden en werkdagen? 
Op maandag, woensdag en donderdag zijn wij gesloten tussen 11.00u en 16.00u. 
Weekenden is er personeel van 10.00u ‘s morgens tot ‘s avonds 22.00u. 
Dinsdags, vrijdags en weekenden zijn er veel cliënten in huis, fijn als er dan een stagiair is. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato. 
 
Met welke opleiding kan ik hier stagelopen? 
Het gaat o.a. om de volgende opleidingen in leerjaar 2 of 3: 
 
MZ Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 4   
MZ Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 3  

MZ Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 3 

Alle stagiairs dienen vóór indiensttreding bij Lunet zorg een “Verklaring Omtrent het Gedrag” voor hun functie bij Lunet zorg aan te vragen en te overhandigen.