Stagiair, Team Content wonen in Eersel

vacatures lunet zorg
Content Wonen is een ouderinitiatief. De woonvorm is gelegen in de wijk “Kerkebogten” in Eersel. De woonvorm heeft een huiselijk karakter. Iedere bewoner heeft een eigen appartement en er is een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met keuken.  
Wij vinden privacy, huiselijkheid en groepsgebeuren belangrijk, natuurlijk rekening houdend met het individu. Er is sprake van een beperkte zelfredzaamheid en behoefte aan regelmaat en duidelijkheid, waarbij zorg en begeleiding nodig is. 
 
Er is een nauwe samenwerking met ouders. Zij vinden het belangrijk dat hun kinderen gelukkig zijn binnen Content wonen. Samen met begeleiding willen zij dit verwezenlijken. De dagelijkse begeleiding wordt uitgevoerd door Lunetzorg. 
 
Wil je meer informatie over het ouderinitiatief?  
Kijk dan op de website: www.contentwonen.nl 
 
Welke doelgroep kom je daar tegen? 
11 volwassenen met een licht tot matige verstandelijke beperking. 
De leeftijd varieert van begin 20 tot midden 40. 
Bijkomende beperkingen/ziektebeelden: autisme spectrum stoornis, myotonie dystrofie, hechtingsstoornis. 
 
Wat kan je gaan leren? 
 • Methodisch handelen. 
 • Het ondersteunen en observeren in een groep. 
 • Individuele gesprekken voeren met de cliënt. 
 • Contact leggen en onderhouden met familie. 
 • Rapporteren en schrijven van een persoonlijk plan. 
 • Informatie uit het persoonlijk plan omzetten in handelingen. 
 • Notuleren in een teamoverleg. 
 • Overleggen in teamverband. 
 • Ondersteuning bieden in verzorging. 
 • Verschillende begeleidingsstijlen toe te passen. 
 • Signalen van cliënten herkennen. 
Welke eigenschappen vinden wij belangrijk en kun je bij ons ontwikkelen?  
 • Communicatieve vaardigheden, werken in de driehoeksverhouding: bewoner, ouders, begeleiding. 
 • Kunnen schakelen in begeleidingsstijl, i.v.m. verschillende niveaus.  
Wat verwachten wij/ vinden wij belangrijk? 
 • Dat je afspraken na komt. 
 • Respect hebben voor de bewoners. 
 • Een open leerhouding/ leergierig. 
 • Dat je stevig in je schoenen staat en je goed kunt verwoorden. 
Wat zijn je werktijden en werkdagen? 
Conform rooster. De werktijden zijn onregelmatig en bevatten alle diensten tussen 7.00 en 23.00 uur, 7 dagen per week. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij zoeken per september 2020 een stagiaire. 
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding.  
Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato. 
 
Met welke opleiding kan ik hier stagelopen? 
Met een Niveau 4 of Niveau 5 studie, met voorkeur vanaf leerjaar 2.