Stagiair, Team Zonnebloemstraat In Bergeijk

vacatures lunet zorg
In de Zonnebloemstraat wonen momenteel 21 cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking wonen. De Zonnebloemstraat heeft 7 studio’s met een gezamenlijke huiskamer en 14 appartementen. 
Cliënten vertonen o.a. psychische-sociale problematieken en laten manipulatief gedrag zien. 
De leefgroep is nogal complex. Het zijn ouder wordende cliënten in de leeftijd van 50-85 jaar met actuele of aankomende ondersteuningsvragen. 
 
De medische zorg die geboden wordt binnen de Zonnebloemstraat varieert nogal, daarom is het fijn als we een stagiaire krijgen die al enige ervaring heeft binnen de zorg.
Het medisch aspect ligt op medicatie toedienen, bloedglucose bepalen en toedienen van insuline.
Wat ga je leren?
 
 • Het ondersteunen en observeren in een groep
 • Individuele gesprekken voeren met de cliënt
 • Contacten met familie onderhouden
 • Rapporteren en Schrijven in een persoonlijk plan
 • Medische handelingen zoals hierboven vernoemt 
 • Notuleren in een team overleg
 • Overleggen in teamverband
Wat verwachten wij/ vinden wij belangrijk?
De stagiaire moet makkelijk kunnen schakelen in een situatie, flexibel kunnen zijn, goed overzicht hanteren, standvastig, weloverwogen beslissingen kunnen nemen zeker ook omdat het begeleidingsaspect ook een belangrijke rol speelt. Denk hierbij aan cliënten die psychische problemen vertonen, cliënten die aanverwante autismestoornissen hebben, die daarnaast ook nog manipulatief gedrag laten zien.
 
Verder vinden wij het belangrijk dat je;
 • Afspraken na komt
 • Respect hebt voor de cliënten
 • Open staat voor feedback
 • Een open leerhouding hebt
Wat zijn je werktijden en werkdagen?
De werktijden variëren tussen 7:00uur en 23:00uur
Zowel door de weeks als in weekeindes 

Arbeidsvoorwaarden
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding. 
Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.

Met welke opleiding kan ik hier stage lopen?
Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 4 
Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 4 
 
MZ Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 3, leerjaar 3 
MZ Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 3, leerjaar 3 

Verzorgende IG, leerjaar 3 

Alle stagiairs dienen vóór indiensttreding bij Lunet zorg een “Verklaring Omtrent het Gedrag” voor hun functie bij Lunet zorg aan te vragen en te overhandigen.