Stagiair, Team Short Stay, woonpark Eckartdal in Eindhoven

vacatures lunet zorg
De Short Stay Unit is een woning op het terrein van Eckartdal in Eindhoven. Op deze woongroep helpt men mensen met een verstandelijke beperking die in crisis verkeren. Dat is een situatie waarbij iemand niet meer kan blijven op de plek waar hij/zij woont of een situatie waarbij de omgeving of de persoon plotseling niet meer in staat is om goed voor deze persoon/zichzelf te zorgen. Bij de Short Stay Unit krijgen zij tijdelijk, voor een korte periode, professionele ondersteuning. Het gaat om 24-uurszorg. 

Welke doelgroep kom je daar tegen?
De Short Stay Unit heeft plek voor 10 cliënten met een verstandelijke beperking voor zowel interne als externe cliënten. Naast de verstandelijke beperking hebben cliënten vaak bijkomende problematieken zoals Autisme, NAH, Gilles de la Tourette, Hechtingsproblematiek of Borderline. Dit leidt tot complex gedrag zoals stemmingswisselingen, impulsiviteit, verlatingsangst, identiteitsproblemen en zelfbeschadiging. Daarnaast is er vaker sprake van verslavingsproblematiek. Sommige cliënten hebben een “In Bewaring Stelling” of “Rechterlijke Machtiging” en mogen dus niet zelfstandig naar buiten, de deuren van de Short Stay Unit zitten daarom standaard op slot.
 
Wat ga je leren?
 • Omgang met verschillende gedragsproblematieken
 • De-escaleren van en omgaan met agressie
 • Het ondersteunen en observeren in een groep
 • Contact leggen en onderhouden met cliënt en familie
 • Rapporteren in een persoonlijk plan
 • Notuleren in een team overleg
 • Overleggen in teamverband
 • Ondersteuning bieden in verzorging
 • Verschillende begeleidingsstijlen toepassen
 • Aansluiten op verschillende cliënt niveaus
 • Signalen van cliënten herkennen
 • Het maken van een begeleidingsplan
 • Methodisch handelen
Wat verwachten wij/ vinden wij belangrijk?
 • Nakomen van afspraken
 • Stevig in je schoenen staan (helpend is enige ervaring met agressie)
 • Respect voor de cliënten
 • Open staan voor feedback, eerlijk zijn
 • Een open leerhouding
 • De mogelijkheid tot snel schakelen (tussen verschillende begeleidingsstijlen, cliënt niveaus)
Wat zijn je werktijden en werkdagen?
De werktijden variëren tussen 7:00uur en 22:30uur. Daarbij werk je twee weekenden in de maand.
 
Arbeidsvoorwaarden
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding. 
Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.
 
Met welke opleiding kan ik hier stage lopen?
Het gaat o.a. om de volgende opleidingen:
 
MZ Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 4 
MZ Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 4 
 
MZ Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 3 
MZ Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 3