Stagiair, Dagbesteding Senioren, woonpark Donksbergen in Duizel

vacatures lunet zorg
In een bosrijke omgeving op woonpark “De Donksbergen”  ligt ons dagbestedingscentrum waar cliënten naar toe komen van uit het cluster senioren.
Activiteiten binnen groep DBR 4 worden aangeboden in het kader van bezigheid en beleving. We bieden binnen en buiten activiteiten aan.
Onze activiteiten passen we regelmatig aan, aan de vraag en mogelijkheden van cliënten, opdrachten en weersomstandigheden.
Dit alles plaatsvindend in een rustige ongedwongen sfeer en gezellige ruimte waarbij de gentle-teaching begeleidingsstijl gehanteerd wordt.

Binnen activiteiten: 
Creatieve activiteiten zoals: Kleur-, schilder-, puzzel-, spel- en kook-activiteiten.
Arbeidsmatige activiteiten zoals: oormerken inpakken, monteren spijkerclips en demonteerwerk

Activiteiten buiten dagbesteding locatie zijn: 
Zwemmen, wandelen, kleine boodschap halen bij de tuinkas van de Donksbergen, glas wegbrengen naar de glasbak, snoezelen, gymmen, speelotheek en de muziek middag (goud van oud)

Beschrijving Groep DBR – 4
De groep bestaat uit op dit moment uit drie vrouwen en vijf mannen waarbij de leeftijd varieert tussen de 41 en 60 jaar. Het niveau varieert van licht tot ernstig verstandelijk gehandicapt.
Zes van deze cliënten hebben als bijkomende handicap autisme. 
Ook van de ouder wordende cliënt is sprake binnen onze groep.

Wat ga je leren?
 • Verzorgen taken zoals: steunkousen e.t.c.
 • Gebarentaal
 • Gezondheidstoestand continueren 
 • Kennis van autisme
 • Kennis van de ouder wordende cliënt
 • om gaan met mensen met een auditieve/visuele beperking
 • Belevingsgericht werken
 • Contact leggen en onderhouden met familie
 • Rapporteren en Schrijven in een persoonlijk plan
 • Notuleren in een team overleg
 • Overleggen in teamverband
 • Signalen van cliënten herkennen.

Wat verwachten wij/ vinden wij belangrijk?
 • Dat je afspraken na komt
 • Respect voor de cliënten
 • Open staat voor feedback
 • Een open leerhouding
 • Je houden aan de aangewezen werk tijden
 • Meedenken,
 • Durven vragen stellen

Wat zijn je werktijden en werkdagen?
De werktijden variëren tussen 8:45 uur en 16:00 uur van maandag tot en met vrijdag.
Een team overleg vind plaats 1 keer per maand wisselend dag van de week en altijd na het einde van bovengenoemde werktijd.

Arbeidsvoorwaarden
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.

Met welke opleiding kan ik hier stage lopen?

Het gaat o.a. om de volgende opleidingen, minimaal leerjaar 2:
Niveau 3:
MMZ Gehandicaptenzorg

Niveau 4: 
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Alle stagiairs dienen vóór indiensttreding bij Lunet zorg een “Verklaring Omtrent het Gedrag” voor hun functie bij Lunet zorg aan te vragen en te overhandigen.