Stagiair, EMB groep kinderdienstencentrum in Eindhoven

vacatures lunet zorg
Het kinderdienstencentrum (KDC) biedt dagbehandeling aan jonge kinderen, veelal in de leeftijd van 3-6 jaar, met een ontwikkelingsachterstand. De EMB-groep is speciaal voor kinderen met een Ernstige Meervoudige Beperking. De verzorging van de cliënten vormt hier een groot deel van je taak. Er wordt doelgericht gewerkt volgens een individueel ontwikkelplan, waarbij groepsleiding nauw ondersteund wordt door verschillende behandelaren zoals een fysiotherapeut en gedragsdeskundige.  

Welke doelgroep kom je daar tegen?
De doelgroep bestaat uit jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand en een lichamelijke beperking. 

Wat ga je leren?
 • Een dagprogramma en activiteiten opstellen, uitvoeren, aanpassen aan de behoeften van de cliënten
 • Verzorging van de cliënten 
 • Methodisch en doelgericht (be)handelen
 • Schrijven van persoonlijke plannen
 • Opstellen, uitvoeren en evalueren van individuele doelen
 • Rapporteren binnen het cliëntsysteem
 • Overleggen in teamverband en met andere betrokken disciplines
 • Contacten en gespreksvoering met ouders en het netwerk van de cliënt
Wat verwachten wij/ vinden wij belangrijk?
 • Afspraken nakomen 
 • Respect voor de cliënten 
 • Open staan voor feedback 
 • Open leerhouding 
Wat zijn je werktijden en werkdagen?
De werktijden zijn op werkdagen tussen 08.30 uur en 17:00uur op een vaste groep. Op woensdag is er vanaf 12.30 buitenschoolse opvang (BSO). Mocht woensdag tot je stagedag horen, loop je ’s middags stage bij de BSO. 

Arbeidsvoorwaarden
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.

Met welke opleiding kan ik hier stage lopen?
MZ Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 4 
MZ Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 4 
Verpleegkunde, niveau 4