Stagiair, Steenselwijk 10, woonpark De Donksbergen in Duizel

vacatures lunet zorg
Steenselwijk 10 ligt op woonpark De Donksbergen in Duizel. Deze woning hoort bij het cluster complex gedrag.
Je werkt met 9 cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking. De cliënten variëren in leeftijd tussen de 19 en 67 jaar en hebben een complexe zorgvraag. Zo komen er hechtingproblematieken, autisme, psychiatrische ziektebeelden en gedragsproblemen voor.

Wat ga je leren?
Gedurende de dag begeleid je de cliënten op een positieve manier. Ze hebben baat bij structuur en bij iemand die hen onvoorwaardelijk steunt, ondanks hun moeilijk verstaanbaar gedrag. De cliënt staat altijd centraal en de begeleidingsstijl kan daarom verschillen. Zo is de een gebaat bij intensieve begeleiding en de ander misschien meer bij veel vrijheden. Het is mogelijk dat je te maken krijgt met tegenstrijdig gedrag of agressie. Het is daarom belangrijk dat je stevig in je schoenen staat, creatief kan denken en kan handelen. 

Eventueel opsomming van leer punten zoals:
 • Het observeren van een groep
 • Methodisch handelen
 • Individuele gesprekken voeren met de cliënt
 • Contact leggen en onderhouden met familie
 • Rapporteren en Schrijven in een persoonlijk plan
 • Notuleren in een team overleg
 • Overleggen in teamverband
 • Ondersteuning bieden in verzorging
 • Verschillende begeleidingsstijlen toe te passen
 • Signalen van cliënten herkennen
 • Informatie uit het persoonlijk plan omzetten in handelingen

Wat verwachten wij/ vinden wij belangrijk?
 • Je bent kritisch naar jezelf en naar anderen en je durft dit rechtstreeks te uiten
 • Je staat stevig in je schoenen en kunt omgaan met verbale- en fysieke agressie en dreiging
 • Je hebt een proactieve houding en durft je visie uit te spreken
 • Je bent respectvol en bezit over empathisch vermogen
 • Je bent creatief in het zoeken naar oplossingen en je speelt in op onvoorziene situaties
 • Je hebt gevoel voor humor en kunt lachen om nieuwe grappen, maar ook om de oneindig terugkerende moppen
 • Je kunt intensieve, individuele begeleiding bieden zonder het totale overzicht te verliezen
 • Je kunt door gedrag heen kijken; elk gedrag is namelijk een hulpvraag.
 • Je bent flexibel, onregelmatig werken schrikt jou niet af 
 • Je bent stressbestendig en communicatief vaardig
 • Je bent een teamplayer, die ook zelfstandig kan werken
 • Je stage kan lopen voor minstens 1 jaar; we werken namelijk met jongeren met een hechtingsproblematiek

Wat zijn je werktijden en werkdagen?
Conform rooster. De werktijden zijn onregelmatig en bevatten alle diensten tussen 7.00 en 22.00 uur.

Arbeidsvoorwaarden
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding. 
Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.

Met welke opleiding kan ik hier stage lopen?
Het gaat o.a. om de volgende opleidingen 

MZ Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 3 
MZ Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 3 
Verzorgende IG niveau 3 

MZ Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 4 

MZ Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 4

Alle stagiairs dienen vóór indiensttreding bij Lunet zorg een “Verklaring Omtrent het Gedrag” voor hun functie bij Lunet zorg aan te vragen en te overhandigen.