Stagiair, Voortseweg 4 In Eersel

vacatures lunet zorg
Deze locatie bestaat uit 2 woningen. Namelijk de Voortseweg 2 en de Voortseweg 4. Iedere woning heeft zijn eigen stijl en sfeer. De stageplek zal aan de Voortseweg 4 zijn. Op deze locatie wonen jongvolwassenen en volwassenen met een matige tot licht verstandelijke beperking. Voortseweg 4 kenmerkt zich door het groep-gebonden samenzijn. Op Voortseweg 4 wordt veel aandacht besteed aan cliënten een individueel programma te geven waarin huishoudelijke vaardigheden, vrijetijdsmogelijkheden en een duidelijk gestructureerd dagprogramma opgenomen zijn. De bejegening is vanuit methodiek Zien.

Wat ga je leren?
 • Methodisch handelen
 • Het ondersteunen en observeren in een groep
 • Individuele gesprekken voeren met de cliënt
 • Contact leggen en onderhouden met familie
 • Rapporteren en schrijven in een persoonlijk plan
 • Notuleren in een teamoverleg
 • Overleggen in teamverband
 • Ondersteuning bieden in verzorging
 • Verschillende begeleidingsstijlen toepassen
 • Signalen van cliënten herkennen
 • informatie uit het persoonlijk plan omzetten in handelingen

Wat verwachten wij/ vinden wij belangrijk?
Dat je:
 • afspraken na komt
 • respect hebt voor de cliënten
 • open staat voor feedback
 • Een open leerhouding laat zien

Wat zijn je werktijden en werkdagen?
Maandag-dinsdag-donderdag: 7.00u-10.00u en 16.00u-22.00u
Woensdag: 7.30u-15.00u en 14.30u-22.00u
vrijdag: 7.00u-15.00u en 14.30u-22.30u
Zaterdag: 8.00u-15.00u en 14.30u-22.30u 
Zondag: 8.00u-14.00u en 13.30u-22.00u

Arbeidsvoorwaarden
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.

Met welke opleiding kan ik hier stage lopen?
Het gaat o.a. om de volgende MBO-opleidingen:

Niveau 3:
MMZ gehandicaptenzorg 
Combinatie Verzorgende/MMZ

Niveau 4: 
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

 

Alle Leerjaren zijn welkom.